Zrozumienie prześladowań

Źródła Prześladowań

Chrześcijańska Misja Ewangeliczna “FILEO”

MARKSIZM

W krajach komunistycznych, takich jak Kuba, Chiny, Wietnam, Laos i Korea Północna, chrześcijanie są celem, ponieważ pokładają wiarę w Panu, a nie w reżimy marksistowskie.

ISLAM

Fundamentalistyczny islam jest bardzo nietolerancyjny wobec innych wyznań, a w radykalnych krajach muzułmańskich, takich jak Egipt, Pakistan, Arabia Saudyjska, Iran, Irak i Indonezja, chrześcijanie bardzo cierpią – od dyskryminacji zawodowej po porwania, gwałty i przymusowe nawrócenie chrześcijańskich kobiet na islam. Prześladowania są najbardziej gwałtowne w tych krajach i często obejmują uwięzienie i morderstwo chrześcijan.

KULTURALNY

Prześladowania chrześcijan występują również w wyniku dyskryminacji społecznej i kulturowej. Ogólnie rzecz biorąc, ludzie boją się i nie tolerują tego, co jest inne. W miejscach takich jak Indie chrześcijanie są dyskryminowani, odmawia się im zatrudnienia, fizycznie atakowani, a czasem nawet mordowani.

Rodzaje Prześladowań

PRZEŚLADOWANIA BEZPOŚREDNIE

ARESZTOWANIE W WIĘZIENIU / TORTURACH

MĘCZEŃSTWO ZABÓJSTWA

ATAKI NA ŻYCIE , MIENIE I WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNĄ

OGRANICZENIA DOTYCZĄCE KOŚCIOŁÓW I BIBLII

WYMUSZONA KONWERSJA

ZBRODNIE PRZECIWKO KOBIETOM

PRZEŚLADOWANIA POŚREDNIE

DYSKRYMINACJA EDUKACYJNA

DYSKRYMINACJA ZAWODOWA

ODMOWA PRAW

OGRANICZENIA PRAWNE

Chrześcijańska Misja Ewangeliczna"FILEO"

Cierpi kto między wami? Niech się modli. Weseli się kto? Niech śpiewa pieśni. Choruje kto między wami? Niech przywoła starszych zboru i niech się modlą nad nim, namaściwszy go oliwą w imieniu Pańskim, a modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego i Pan go podźwignie; jeżeli zaś dopuścił się grzechów, będą mu odpuszczone. Wyznawajcie tedy grzechy jedni drugim i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *